Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | | Genel

Genel

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI

  1. İhalesi yapılacak mal ve hizmet konusu ile ilgili ihale birimine gelen talep, incelenerek Bütçe Uygulama Talimatı , ödenek durumu ve Kamu İhale Kanununa uygun olup olmadığı kontrol edildikten sonra konusuna göre ihale ile ilgili tüm veriler bir araya toplanarak İhale dökümanı oluşturmak,
  2. İhale komisyonunda; Sekreterya görevini yaparak, dokümanları '"İhale İşlem Dosyası'" haline getirmek,
  3. İhale ilanlarının yayımlanma aşamasına kadar takibini yapmak
  4. İhale komisyonunda yedek üye olarak görev yapmak,
  5. Tüm ihale yazışmalarının mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak
  6. Tüm ihale evraklarının Komisyon Üyelerince imzalanmasını sağlamak,
  7. İhale sözleşmelerinin yapılmasını sağlamak,
  8. Kamu İhale Tebliğlerinin internette www.kik.gov.tr adresinden takip etmek,
  9. TS-EN ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi içinde İhale birimi adına görev yapmak ve bu sisteme göre devam etmesini sağlamak,
  10. İhale Birimi tüm hizmetlerinden dolayı İdari ve Mali işler Dairesi Başkanına karşı sorumludur.